در این نشست که نخستین بخش از سلسله نشست‌های مستندنگاری و بزرگداشت افراد موثر در جامعه و فرهنگ محسوب می‌شود، سخنرانی‌ها و برنامه‌های گوناگونی چون مروری تحلیلی بر خصایص ساختاری و معنایی آثار هنرمند، نگاهی به تاثیر جامعه و سیاست روی آثار هنرمند و برعکس، هویت اجتماعی و هویت فردی هنرمند، تلاش فردی در امر صنفی، کارگردانی؛ عروسک و بچه‌های عروسکی و نمایش مستند «پناهگاهی به نام قصه» انجام خواهد گرفت. علی مسعودی‌نیا،  سرگه بارسقیان، امیر اثباتی، فرهاد توحیدی و مرجان پورغلامحسین محمد از جمله سخنرانان و میهمانان این نشست خواهند بود. برنامه‌های این نشست‌ ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار خواهد شد.