به گفته کارگردان این نمایش، ایده اصلی نمایش بر پایه تاکید بر صلح و تقویت آن است و گروه اجراگران تلاش می‌کنند مخاطب را بدون دخالت مستقیم و تنها با استفاده از علائم در مسیر طراحی شده توسط کارگردان هدایت کنند. ویژگی این نمایش حضور یک مخاطب در هر اجرا است به‌طوری که اجراهای ۱۰ دقیقه‌ای برای هر تماشاگر به‌طور مجزا روی صحنه می‌رود. نمایش «دال» هر روز ساعت ۱۶:۳۰ در کارگاه تالار مولوی اجرا می‌شود.