مترجمان در ابتدای این کتاب نوشته‌اند: فوتبال در اصل مقوله‌‌ای برای ارتباط میان مردم است. این ورزش، زمینه را برای بحث‌‌های پرشور درباره راهبردهای درستی که مربی تیم خودی باید در پیش بگیرد، خاطرات حسرت‌‌بار و ‌پرافتخار و طلایی و همچنین پیش‌‌بینی‌‌های آخرالزمانی و فاجعه‌‌بار سقوط در فصل آینده فراهم می‌‌آورد. بحث‌‌های مربوط به فوتبال در خلأ صورت نمی‌‌گیرند، بلکه پیوندی ژرف با بستر و مسائل اجتماعی دارند. این کتاب درباره پیوندهای فوتبال با بسترهای اجتماعی و فرهنگی است. کتاب «گل» با ۳۸۴ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان توسط انتشارات «دنیای‌اقتصاد» منتشر شده است.