صادقی درصفحه شخصی‌اش نوشته است «این نمایش در مورد زندگى و آثار کافکاست و من کافکا را دوست دارم؛ زیرا هیچ‌کس مانند او به دفاع از فرد و فردانیت انسان برنخاسته است. هیچ‌کس چون او نشان نداده است جمع - در هرشکل و ساختار و ماهیت - گاهى چگونه و تا چه اندازه دشمن شخصیت و استقلال فرد است. به همین سبب در قرن گذشته جوامع مستبد و خودکامه همواره کمر به انکار و فراموشى او بسته‌اند ودر ممنوعیت چاپ و نشر، یا سوزاندن آثارش، ذره‌اى تردید به خود راه نداده‌اند! در دوران ما که فرد اغلب اوقات از همه سو مایوس و محدود و بیشتر از هر زمان دیگر تنها و بى‌اختیار است و در بسیارى جاها به شدت و در همه سطوح انکار مى‌شود، آیا هنگام آن نرسیده است تا آثار کافکا دوباره خوانده شوند و اندیشه و تجربه منحصر‌به‌فردش را به شکلى تازه و صحنه‌اى باز آفرید و به‌طور جدى خود و شخصیت‌هایش را دوباره مشاهده کرد؟» صادقی که پیش‌تر نمایش «باغ آلبالو» اثر چخوف را در پاییز امسال روی صحنه برده بود، قرار است این نمایش را با ترکیبی از بازیگران جوان روی صحنه ببرد. نمایش «کافکا با من سخن بگو» قرار است هر شب رأس ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه برود.