مهدی صادقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا رسانه پیشران اقتصاد است، گفت: طبیعی است که رسانه باید بتواند نقش بارز خود را در عرصه‌های مختلف ایفا کند و در گذشته این اتفاق رخ داده است. زمانی که صحبت از رسانه پیش می‌آید، باید بدانیم که مخاطبان چه کسانی هستند. وی  تصریح کرد: مردم از جمله مخاطبان مهم یک رسانه به شمار می‌روند اما علاوه بر مردم، مخاطب دیگری به نام نهاد دولتی، حاکمیت، سیاست گذار و تصمیم گیرنده هم وجود دارد. آنها هم از جنس مردم هستند؛ اما نقش شان متفاوت از مردم است. صادقی اظهار کرد: رسانه تنها نمی‌تواند نقش القایی در حوزه اقتصاد داشته باشد، بلکه در کنار این ویژگی باید جریان اقناعی را هم پیش روی خود ایجاد کند. رسانه خوب، رسانه‌ای است که برای ایجاد جریان اقناعی، از امکانات و راهبردهای لازم هم بهره مند باشد.

وی بیان کرد یکی از ویژگی‌هایی که بازار باید دنبال کند، موضوع شفافیت است. اگر این شفافیت وجود داشته باشد، تولیدکننده و مصرف‌کننده به نقطه مثبت خواهند رسید. درواقع رسانه باید مخاطب را این‌گونه اقناع کند که اگر کالای ایرانی و محصول ایرانی نقایصی دارد اما با مصرف مان می‌توانیم به رشد و بالندگی اقتصاد کشور کمک کنیم، قطعا مصرف‌کنندگان‌مان به این سمت خواهند رفت. صادقی گفت امروزه اثبات شده است که عملکرد اقتصادی تنها متاثر از عوامل و مولفه‌های اقتصادی نیست، بلکه مولفه‌های فرهنگی در کنار مولفه‌های اقتصادی، آن را به سمت جریان مطلوب هدایت می‌کند. در ادامه علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» با اشاره به تاثیر رسانه در پیشرفت اقتصادی گفت: هر زمانی که نقش دولت در آن کمرنگ شده باشد، نقش مطبوعات پررنگ شده است. نزدیک به ۸۰درصد اقتصادمان به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دولت و حاکمیت است و اگر رسانه را به‌عنوان صنعت تعریف کنیم، این صنعت زیرمجموعه حاکمیت معنا می‌دهد.

وی با طرح این پرسش که چرا رسانه‌ای در تراز بین‌المللی نداریم، افزود:‌ نوع اقتصاد حاکم بر کشور سبب شده است تا چنین رسانه‌ای نداشته باشیم. پس از انقلاب، رسانه دارای فراز و فرودهایی است و در بخش‌هایی کمرنگ و در بخش‌هایی پررنگ بوده و حتی گاهی نقشش را به خوبی ایفا کرده است. مدیرمسوول روزنامه «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این پرسش که رسانه چه کارهایی باید برای پیشرفت اقتصاد انجام دهد، گفت: امروزه رسانه‌ها می‌توانند سبب تغییر رفتارهای مختلف شوند؛ به این معنا که برای مخاطب احساس نیاز کنند. یکی از دلایلی که صنعت رسانه نتوانسته است همتراز با صنعت و اقتصاد  کشور رشد کند، نبود زیرساخت‌های لازم است. نگاه دولت به صنعت رسانه باید تغییر کند و در صورت این تغییر می‌توانیم شاهد تحقق نتایج مثبت باشیم.