همچنین «اثر مترو؛‌ قیمت مسکن چقدر تحت تاثیر ایستگاه‌های مترو است؟»،‌‌ «صدای پای فقر؛‌ آیا فقیرتر می‌شویم؟» و «خانه خورشید؛ آیا فروش برق خورشیدی به کاهش فقر می‌انجامد؟» دیگر عنوان‌هایی هستند که روی جلد بازتاب پیدا کرده‌اند. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای دوازده هزار تومان است.