شیرین نشاط با اثر چاپ روی شیشه در این حراجی حضور دارد که فروش ۳ تا ۵ هزار پوند برای آن پیش‌بینی می‌شود. سه عکس از بهمن جلالی با قیمت‌های ۲ تا ۳ هزار پوند، ۱۸۰۰ تا ۲۵۰۰ پوند و ۴۰۰ تا ۸۰۰ پوند و دو عکس از شادی قدیریان نیز ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پوند قیمت‌گذاری شده است. شهرزاد چنگلوایی نیز عکسی را ارائه کرده که ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ پوند قیمت‌گذاری شده است.  از ایمان صفایی اثری به قیمت ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ پوند ارائه شده و دو تابلو با تکنیک جوهر روی کاغذ، اثر علیرضا دیانی نیز به همین مبلغ عرضه می‌شود. دو اثر از سهیلا نادری با تکنیک جوهر و آبرنگ روی کاغذ هم به قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ پوند در این حراجی ارائه شده است.