این خواننده در ادامه بیان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بانوان هم بتوانند به‌راحتی فعالیت کنند. در هنر نباید هیچ فرقی گذاشته شود تا همه بتوانند هنر خود را عرضه کنند. اخوان افزود: من قبول دارم که شرایط برگزاری کنسرت برای بانوان خیلی سخت است ولی نباید میدان را خالی کنیم. بانوان باید در عرصه هنر باقی بمانند و فقط به ماندگار شدن فکر کنند. وی تاکید کرد: بانوان فقط نباید خواستار قطعات تکراری باشند، زیرا من از نزدیک می‌بینم گروه‌های موسیقی برای یک کنسرت متفاوت تلاش می‌کنند ولی در نهایت مخاطبان همان قطعات قدیمی را می‌خواهند و این موضوع سبب دلسرد شدن آنها می‌شود. این خواننده افزود: من مطمئنم مخاطبان هم به موسیقی بانوان اهمیت می‌دهند و برای آن ارزش قائل هستند.