در بخشی از استیتمنت نمایشگاه «انعکاس‌ذهن» آمده است: «احمد وکیلی با مطالعه و تمرین طبیعت در نقاشی، به ترکیبی از پیکرهای انسانی و مناظر و عناصر طبیعت رسیده است که توامان فضای بصری بیانگر و انتزاعی را در برابر دیدگان بیننده قرار می‌دهد. چنان که گاه تشخیص درخت و کوه از انسان در آثار وی دشوار می‌نماید. گویی که آن فیگوراسیون اساطیری همچنان غالب است و طبیعت منعکس شده در نقاشی‌های او از آینه چنین ذهنی بازتابانیده می‌شود. به این ترتیب در این نقاشی‌های وکیلی با بازنمایی طبیعت، آن گونه که هست، مواجه نیستیم؛ چنان‌که می‌بینیم تمایل به تجرید، بیانگری عاطفی و آنی دریافت هنرمند در این آثار مشهود است.» علاقه‌مندان برای تماشای این نمایشگاه تا ۲۶ آذرماه فرصت دارند به جز سه‌شنبه‌ها به گالری ساربان به نشانی سهروردی شمالی، هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک۱۳۰ مراجعه کنند.