در بخشی از کتاب درباره شهرت سعدی آمده است: «اگرچه سال‌شمار عمر انفسی سعدی به قرن هفتم هجری می‌رسد، اما روزشمار عمر آفاقی او، از حضور پیوسته و مداومش از همان دوران تاکنون، حکایت می‌کند؛ حضور پرشکوهی که اینک پس از قرن‌ها ما همچنان بر خوان او نشسته‌ایم و خوشه‌چین حکمت و دانش و زبان و هنرش هستیم. از همان روزگاران سخنانش در آثار شاعران و نویسندگان دیگر تاثیر نهاد؛ حافظ او را «استاد سخن» دانسته و بسیاری از مضامین و اشعار او را زینت بخش غزلیات خود ساخت. از آن پس شاعران و نویسندگان بسیاری کوشیدند یا به سبک و سیاق وی سخن گویند و یا با اقتباس و تضمین از او، کلام خود را خواندنی و شورانگیز سازند.» تصاویری از آرامگاه سعدی در دوره‌های مختلف تاریخی از بخش‌های دیدنی این کتاب محسوب می‌شود. کتاب «سعدی شیرازی» در ۱۳۰ صفحه به قیمت ۱۹ هزار تومان از سوی دفتر پژوهش‌های فرهنگی منتشر شده است.