تجارت فردا معتقد است: «آتشی که در نیستان هفت تپه افتاده پیش از این بسیاری از بنگاه‌های ما را به خاکستر نشانده است. هیزم این آتش را سیاست‌گذاری غلط اقتصادی فراهم کرده، کبریتش را خصوصی‌سازی نادرست کشیده، فضای نامساعد کسب‌وکار و نااطمینانی، روی آن بنزین ریخته و در نهایت دود آن بیش از همه به چشم کارگران رفته است.» همچنین دو عنوان «سنگین و سرگردان؛ تاوان تعلیق حل ابرچالش‌های اقتصادی را چه کسی می‌پردازد؟» و «همه می‌دانند؛ روی پرچم اقتصاد جریان اصلی چه نوشته شده است؟» در جلد شماره ۲۹۶ تجارت فردا فرصت بازتاب پیدا کرده‌اند.تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای دوازده هزار تومان است.