آموزگار گفت: اخیرا با پشتکار کارگروه صیانت از نشر اراده‌ای جدی برای مبارزه با قاچاق کالا شکل گرفته است، اما قاچاق کشف شده ۵ درصد از حجم قاچاق کتاب هم نیست‌! رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: فروش کتاب قاچاق موجب شده انتشار کتاب برای ناشران مقرون به صرفه نباشد و این به اصل فرهنگ و تولیدات فرهنگی مکتوب آسیب زده است‌. آموزگار تصریح کرد: قاچاق کتاب در گذشته در بستر یک بی تفاوتی از جانب مسوولان شکل گرفت و قاچاقچیان را جری کرد؛ قاچاق کتاب با بلعیدن سهم مراکز قانونی وضعیت را برای ناشران بغرنج می‌کند‌. رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران تاکید کرد: تلاش جدی برای راه‌اندازی اتحادیه متمرکز ناشران و کتابفروشان در ایران و یک همت جمعی از جانب کتابفروشان و ناشران برای مبارزه با قاچاق راهبردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و متولیان دولتی نیز در این مسیر همراهی کنند‌.