«سال استراحت و آرامش من» خانمی ۲۴ ساله را به‌عنوان راوی معرفی می‌کند که به قرص‌های ضدافسردگی و البته خواب فراوان اعتیاد دارد و دوست ندارد بیدار بماند و از خود می‌پرسد چرا باید در شرایط بسیار بد دنیا از رختخوابم بیرون بیایم؟  داستان جدید مشفق در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ رخ می‌دهد.دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون رو به پایان است و شخصیت اصلی نگران شرایط است پس نتیجه می‌گیرد بهتر است همیشه در حالت خماری و خواب باشد. برای رسیدن به این هدف دارویی می‌یابد که قدرت ایجاد خواب‌آلودگی بالایی دارد. راوی داستان مشفق تصمیم می‌گیرد ۴۰ قرص را پشت سر هم بخورد تا چهار ماه بدون بیدار شدن به خواب فرو رود. او قصد خودکشی ندارد و فقط نمی‌خواهد شاهد اتفاقات بد دنیا باشد.  این داستان در فهرست اولیه جایزه بوکر ۲۰۱۸ هم قرار داشت.