این کتاب که به مکانیزم‌های تحریمی آمریکا علیه ایران در زمان باراک اوباما می‌پردازد، چگونگی کارساز شدن این تحریم‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد و از این مکانیزم به‌عنوان «جنگ پنهان» یاد می‌کند که بدون «ضربه روحی و هراس» آرام آرام و خزنده به باوراو موفقیت نائل می‌شود. نویسنده کتاب که خود در وزارت خزانه‌داری آمریکا و شورای امنیت ملی این کشور صاحب مسوولیت بوده هدف خود از نوشتن این کتاب را بررسی تجربه «جنگ‌پنهان» و بررسی امکان‌های بسط آن به سوی کشورهای دیگری نظیر چین عنوان می‌کند. کتاب «اتاق جنگ در خزانه‌داری آمریکا» را نشر «پندار تابان» در ۴۸۸ صفحه و به قیمت ۵۲هزار تومان منتشر کرده است.