پاکروان درباره جزئیات حضور این بازیگر گفت: «طرح اولیه‌ فیلم «لس‌آنجلس-تهران» نوشته شده بود و می‌خواستیم فیلمنامه را بنویسیم، آن موقع صحبت‌هایی هم با آقای دوپاردیو کرده بودیم و قرار بود ایشان آن نقش را بازی کنند. قرارداد را هنوز ننوشته بودیم اما تایید نهایی را گرفته بودیم. همان موقع من درگیر این بودم که فیلمنامه را چطور بنویسم که در کنار هم قرار گرفتن یک شارلاتان فرانسوی و یک پسر ایرانی بزرگ‌شده آمریکا که قرار است هر دویشان به ایران بیایند جذاب شود. آن مقطع که مشغول بازی در «خانه کاغذی» بودم مشورت می‌کردیم و در میان همین بحث‌ها احساس کردم چشمان آقای پرستویی برق زد و از ایشان پرسیدم شما دوست دارید این نقش را بازی کنید؟ گفتند فیلمنامه‌ات را بده من بخوانم و من می‌آیم بازی می‌کنم.» این کارگردان درباره اینکه چرا در نهایت دوپاردیو نقش اصلی فیلمش را بازی نکرد نیز توضیح داد: «من به این چالش برخوردم که در صورت حضور آقای دوپاردیو ما باید زیرنویس برای فیلم بگذاریم و خودم نمی‌توانستم با این قضیه کنار بیایم و احساس می‌کردم مخاطب هم از فضای فیلم جدا می‌شود.»