این کتاب شامل سه فصل است که فصل اول آن با‌عنوان «بلور شیشه‌ای» غزل‌های این شاعر را در‌بر‌می‌گیرد و فصل دوم باعنوان آوازهای دریایی شامل نوسروده‌هاست و فصل سوم کتاب با عنوان «نبض صنوبر» به قالب‌های دیگری اختصاص پیدا کرده است. مجموعه شعر«برگ می‌خواند» شامل ۱۵۵ صفحه و تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۰ هزار تومان توسط انتشارات آوای غزل در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.