شخصیت اصلی رمان «آتش» زنی جوان است که در شرکتی بزرگ فعالیت می‌کند و با مسائل پیچیده بسیاری درگیر است. از طرف دیگر این شخصیت رابطه عاطفی با یکی از اعضای شرکت دارد که به پیچیدگی داستان می‌افزاید. مخاطب با مطالعه این اثر در چنبره‌ای از روابط، خیانت‌ها و پیچیدگی‌های یک مجموعه بزرگ انسانی قرار می‌گیرد؛ مسائلی که مساله امروز زندگی شهری محسوب می‌شود. رمان «آتش» در ۱۲۳ صفحه، با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵هزار تومان از سوی نشر چشمه به چاپ رسیده است.