او همچنین درباره مجری‌گری برخی از بازیگران دیگر مانند محمدرضا گلزار، حمید گودرزی و ... گفت: در مورد اجرای همکارانم باید بگویم که چون دوست و همکارانم هستند، از دیدن اجرایشان حس خوبی گرفته و کیف می‌کنم و اصولا با دید مثبت به آنها نگاه می‌کنم. اما قسمت اول سوال شما، موضوعی نیست که من بخواهم به آن جواب بدهم، هرکسی می‌تواند کاری را که فکر می‌کند درست است انجام دهد و ممکن است خوب، متوسط یا بد شود. آن آدم باید خودش تصمیم بگیرد و بعد از آن، مخاطبان می‌گویند که برنامه مورد قبولشان قرار گرفته است یا خیر.