این بنیاد از ژانویه سال ۲۰۱۶ آغاز به کار کرده و هدف اصلی آن این است که بین سنت‌های سرزمین‌های مختلف از طریق هنر، همبستگی ایجاد کند؛ این هنرها شامل هنرهای دستی، حرکات موزون، موسیقی، سینما، نقاشی و... بوده است و در ۳ سال اخیر، از میان هر ۷ قاره جهان، چهره‌های برتر انتخاب و تجلیل شده‌اند. امسال، بنیاد جهانی هنر در خدمت صلح جایزه ویژه هنر در خدمت صلح را در بخش سینما با رای داوران به پاس یک عمر فعالیت محمدعلی فردین بازیگر سرشناس ایرانی، به او اهدا کرد. عاطفه فردین (دخترمحمد‌علی فردین) این جایزه را دریافت کرد.