این پرسش دستمایه یک کار تحلیلی در هفته‌نامه‌ تجارت فردا شده و با عنوان «تاب تحریم» جلد دویست و نود و چهارمین شماره از این هفته‌نامه‌ را هم به خود اختصاص داده است. غیر از این و البته طبق معمول، سه موضوع-تیتر دیگر هم در جلد این شماره بازتاب پیدا کرده‌اند: «غرور و تعصب؛ ارزش پول ملی چه نسبتی با ناسیونالیسم دارد؟»، «درد بیداری؛ کم‌خوابی چه هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کند؟» و «ناهار مجانی؛‌ چرا اقتصاد ما مستعد رشد شرکت‌های هرمی است؟».  هفته‌نامه‌ تجارت‌فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای دوازده هزار تومان است.