اما کتاب «اولین تعطیلات تابستانی من» ثابت می‌کند دنیای کودکان به مراتب بزرگ‌تر از آنی است که نویسندگان کودک تصور می‌کنند. به گفته ناشر بخشی از دست خط نویسنده هم در کتاب منتشر شده تا پاسخگوی شائبه‌های احتمالی باشد. شاید این کتاب نمونه‌ای برای تکلیف مهارت‌محور باشد، تا خود دانش‌آموزان، جرات نگارش ذهنیت‌های خود را برای انتقال تجربه‌های خاص خود، آن هم به‌صورت خلاق و واقع‌گرایانه به همسن‌های خود کسب کنند. مطالب این کتاب در ۴ فصل گردآوری شده‌اند که به ترتیب عبارت‌اند از برنامه‌ریزی، قدرشناسی، بهشت به سرزنشش نمی‌ارزد، انتخاب درست کلمه. «اولین تعطیلات تابستانی من» در ۵۰ صفحه و قیمت ۶ هزار تومان منتشر شده و به خواسته نویسنده‌اش، ۵۰ درصد مبلغ فروش هر کتاب به تحصیل کودکان بی‌بضاعت اختصاص پیدا می‌کند.