همچنین «همه می‌دانند» در میان فیلم‌هایی که هفته اول اکران خود را سپری می‌کنند، پرفروش‌ترین فیلم شده است. «همه می‌دانند» که توسط کمپانی LuckyRed (لاکی رد) در ایتالیا پخش می‌شود در چهار روز آغاز اکران خود، ۷۰۳ هزار و ۳۲۴ یورو فروخته است و ۱۰۶ هزار و ۴۵۲ نفر این فیلم را در این چهار روز دیده‌اند.