گرچه سال‌هاست تصویر آنان که با مرده‌باد و زنده‌بادها بر تارک دیوار این خانه چسبانده و کنده شده‌، زیر غبار رنگ‌ روزگار پنهان می‌شود، همچون حقیقت تلخی در دل تاریخ آن خانه همیشه باقی خواهد ماند. کافی است به دیوارهای آن خانه بنگری و گوش به صدای نم‌گرفته‌ و ترک‌خورده‌شان بسپاری. شاید به قول بیهقی زمان آن است که به «دیوارهای آن خانه نیکو نگاه کنید.» نمایشگاه «دیوار آن خانه» ساعت ۱۶ در گالری فرشته به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر پلاک ۱۶۷۱ افتتاح خواهد شد و تا هفتم آذرماه ادامه دارد.