این کتاب درصدد آن است که با مطالعه اجمالی از تاریخ دوره مشروطه، همچنین مطالعه مطبوعات این دوره و بررسی بخش‌های ادبی آنها، تاثیر مطبوعات ادبی را در شکل‌گیری تحولات اجتماعی و سیاسی عصر مشروطه باز شناسد تا سهم کوچکی در تبیین ادبیات عمومی و کارکرد آن در رخدادهای اجتماعی و سیاسی داشته باشد و زمینه‌ای برای مطالعات دیگر را در این حوزه فراهم کند. کتاب «جریده نگاران» با قیمت ۲۹۵۰۰ تومان توسط نشر فلات روانه بازار کتاب شده است.