این انبار مجموعه‌‌ای شامل ۱۲ نیسان بار کتاب قاچاق را در خود جای داده است. به گفته یکی از اعضای گروه صیانت از ناشران، مولفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان استان تهران، این انبار در خیابان جمالزاده شمالی در مرکز تهران کشف و تحویل مقامات قضایی شده است. او با بیان اینکه این انبار، شانزدهمین انباری است که طی چند هفته اخیر کشف شده است، افزود: کتاب‌های قاچاق موجود در این انبار، ضبط و توقیف شد و همچنین انبار کشف شده نیز پلمب و صاحبان آن تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.