داستان از نیمه‌شبی در اواخر مارس آغاز می‌شود؛ وقتی که نوجوانی در دل جنگل، اسلحه را روی پیشانی کسی می‌گذارد و ماشه را می‌کشد.شهری که ضربان زندگی، هویت و قدرتش را از مسابقات هاکی می‌گیرد که با رسیدن به مرحله نیمه‌نهایی، امیدها و رؤیاهای مردم «بیورنستاد» به بازوهای بازیکنان تیم هاکی گره می‌خورد. قهرمانی برای مردم شهر به‌ معنای نجات همه‌چیز است؛ اما ماجرایی که برای یکی از این بازیکنان و دختری جوان پیش می‌آید، اتفاق‌های دیگری را رقم می‌زند. «شهر خرس‌ها» در ۵۵۲ صفحه و به قیمت ۴۴ هزار تومان از سوی نشر چترنگ منتشر شده است.