همچنین سه عنوان «آهسته وشاید پیوسته؛ آیا خروج نظامی‌ها از اقتصاد تداوم می‌یابد؟»، «کدام ارزانی؟ آیا ایران کشور ارزانی است؟» و «توسعه نزاع؛ آیا مشکلات اقتصادی عامل تشدید خشم مردم است؟» نیز روی جلد این هفته تجارت فردا جای گرفته‌اند. تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. قیمت این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای ۱۲ هزار تومان است.