وی با گلایه از ارتباط ناقص سینما و ادبیات اظهار کرد: آثار اقتباسی بخش کمی از سینمای ما را تشکیل می‌دهد. البته طبیعی است؛ چراکه وقتی دوستان سینمایی کمتر داستان می‌خوانند، کمتر هم از امکانات ادبیات برای تبدیل شدن به سینما آگاه هستند.  چهلتن در توضیح میزان نقش ادبیات در سینما گفت: به اعتقاد من ادبیات مادر سینماست و دلیل آن این است که نخستین‌بار روایت از طریق کلمات بوده و بعد از آن سینما به وجود آمده است. از طرفی اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که میزان اقتباس‌ها در ابتدای سینما نیز بسیار زیاد بوده است.  وی ادامه داد: به‌طور کلی ادبیات در انزوا قرار گرفته و حضورش بسیار کمرنگ شده است؛ بنابراین اگر ما می‌خواهیم که این حضور پررنگ‌تر شود باید کاری کنیم که آشنایی فیلمسازان ما با ادبیات داستانی بیشتر و بیشتر شود تا متوجه این گنجینه ارزشمند شوند.