وی با اشاره به پروژه‌هایی که بودجه‌های آنها پرداخت نشده است و بازیگران نیز بخشی از دستمزد خود را از تهیه‌کننده دریافت نکرده‌اند، گفت: سازمان صداوسیما به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد فرهنگی و تاثیرگذار در کشور برای خود آیین نامه‌هایی دارد و وقتی با تهیه‌کننده‌ای قرارداد می‌بندد، تهیه‌کننده رابط بین سازمان و عوامل تولید است و بازیگران و دیگر عوامل یک پروژه نیز با تهیه‌کننده ارتباط دارند. وی ادامه داد: درحالی‌که طی دو تا سه سال گذشته بودجه سازمان در حوزه آثار نمایشی افزایش نداشته ولی میزان تولیدات و همچنین سریال‌های روی آنتن در این ۲ سال افزایش یافته است. حمیدی با اشاره به گلایه بازیگران نسبت به دستمزدها و زمان پرداخت آنها بیان کرد: پیش از این بازیگران دائم گلایه می‌کردند که بیکار هستند؛ اما اکنون بازیگران زیادی در پروژه‌های مختلف سر کارند و ما براساس یک انضباط مالی توانسته‌ایم حدود ۱۳۰ پروژه راه‌اندازی کنیم. قائم مقام سیمافیلم درباره پرداخت نشدن بخشی از بودجه اکثر سریال‌ها عنوان کرد: ما قبول داریم که پرداخت‌های برخی از پروژه‌ها دیر و زود شده است؛ ولی مشکل مالی برخی پروژه‌ها به دلیل عملکرد بد خود تهیه‌کنندگان است که با مشکل مواجه شده‌اند.