به گزارش «ایسنا» این مترجم درباره ارزیابی‌اش از اقدامات اخیر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران برای جمع‌آوری کتاب‌های قاچاق و پلمب کتاب‌فروشی‌هایی که اقدام به فروش کتاب قاچاق می‌کنند، گفت: به نظرم اینها به جایی راه نمی‌برند؛ زیرا مساله‌ای است که باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود. زیرا مشکل قضایی‌ است؛ پس مساله دست‌فروش‌ها نیستند که بخواهند آنها را جمع کنند، آنها یکسری آدم‌ بیچاره هستند که از این راه نان می‌خورند؛ باید جلوی آنهایی گرفته شود که این کتاب‌ها را چاپ و تولید می‌کنند. در واقع فروشنده آدمی است مانند سایر دست‌فروشان. اصل کار مساله قضایی است که به آن اعتنایی نمی‌شود.

دیهیمی با تاکید بر اینکه مساله چاپ غیرقانونی کتاب‌ها خیلی عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر از جمع‌آوری کتاب‌های قاچاق است، تاکید کرد: جمع‌آوری کتاب‌ها بخشی از مبارزه با این کار است. ما چاپخانه‌های قانونی داریم که با ناشر قانونی ساخت‌و‌پاخت می‌کنند و کتاب را به‌صورت غیرقانونی چاپ می‌کنند و این صحبتِ کتاب‌هایی نیست که مجوز نگرفته‌اند و به این شکل چاپ و عرضه می‌شوند. سال‌های سال است که در این مملکت تیراژ کتاب درست و دقیق اعلام و کنترل نمی‌شود که یکی از مهم‌ترین آفت‌های نشر در ایران است و به خاطر این موضوع تقلب‌های بسیاری صورت می‌گیرد.