به گزارش «ایسنا» پدر علم ویراستاری کشور گفت: بزرگان ادبیات از جمله ساعدی، اخوان، سهراب، فروغ فرخزاد و شاملو هیچ‌کدام مقاطع تحصیلی دانشگاه را طی نکرده بودند از‌این رو دانشگاه باید با بیرون دانشگاه تعامل داشته باشد و استعدادها و نیازهای جامعه را بشناسد. سمیعی گیلانی، با بیان اینکه دانشگاه باید در تولید مقالات علمی و ادبی کوشا باشد، تاکید کرد: مقالات حاصل کار، تلاش، پژوهش و تجربه افراد است و اگر این مقالات را بخوانیم در تجارب و افکار سهیم خواهیم شد. متاسفانه کمتر کسی وجود دارد که در رشته خودش مقالات دیگران را بخواند، در حالی که تازه‌ترین دستاوردها ابتدا در مقالات منعکس می‌شود؛ نه در کتاب‌ها. وی همچنین خواندن داستان و رمان را تبدیل شدن از یک انسان به صد انسان دانست و تاکید کرد: امروزه فضای مجازی به معلومات نسل جوان وسعت بخشیده است از این‌رو استادان رشته زبان و ادب فارسی با سوالاتی مواجه خواهند شد که دور از انتظار است و کار سختی در تدریس دارند.