در بخش زبان‌شناسی هم بخش دوم مقاله زبان، ثمره تکامل بشر از محمدرضا باطنی را می‌خوانیم. در قسمت مثنوی‌پژوهی، قله قاف عرفان و شاعرانگی از محمدعلی موحد آمده است و در بخش تاریخ ادبیات فارسی، هفتمین شماره از سلسله مطالب مسعود جعفری جزی با عنوان تغییر جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات را می‌خوانیم. یازدهمین شماره نشر و تمدن از عبدالحسین آذرنگ و چهل و چهارمین شماره قلم‌رنجه از بهاءالدین خرمشاهی، پانزدهمین شماره در حواشی کتاب در ایران از محمود آموزگار، چهل و پنجمین شماره آویزه‌ها از میلاد عظیمی و هشتمین شماره در حاشیه ایران‌شناسی از محمد افشین‌وفایی، بخش دیگری از مطالب این نشریه را تشکیل می‌دهند. تازه‌ترین شماره مجله بخارا با قیمت ۲۵ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.