«بن‌سلمان به خاشقجی باخت»، گفت‌وگو با احمد پوری با عنوان «نمی‌خواهم با مخاطب کشتی بگیرم» و «ای عاشقان، ‌ای عاشقان» (چرا می‌نویسند؟ چرا می‌سرایند؟) از بخش‌های دیگر این ماهنامه هستند. در پرونده «آزما» با موضوع «در حسرت روزهایی که دیگر نیست» با منصوره اتحادیه، بهمن نامور مطلق و ناصر فکوهی گفت‌وگو شده است.شعر، داستان و گفت‌وگو با محمد محمدعلی بخش‌های دیگر این ماهنامه را تشکیل می‌دهد. همچنین در بخش نقد به چند اثر از عزیز نسین با عنوان «نبرد طنز با دروغ و دورویی» پرداخته شده است. شماره ۱۳۳ ماهنامه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی «آزما» به قیمت ۱۰هزار تومان روانه دکه مطبوعات شده است.