در خلاصه داستان این کتاب آمده است: «گنجی پنهان که چند نسل دنبال یافتنش هستند، پیرمردی که پس از راه افتادن قادر به بازایستادن نیست، دختری که به‌ ناگاه گم می‌شود، جنونی که چون نفرین گریبان خانواده را می‌گیرد؛ همه اینها رازهایی هستند که سامان با بازگشت ناخواسته به سرزمین نیاکانش و سفر به دنیای زندگان و مردگان مجبور به کشف آن است.» «خاطرات خانه ابری» سومین رمان این نویسنده محسوب می‌شود و پیش از این رمان‌های «ایراندخت» و «پروانه‌ای روی شانه» از او منتشر شده که به چاپ‌های متعدد رسیده است. رمان «خاطرات خانه ابری» در ۱۹۲ صفحه و به قیمت ۲۰ هزار تومان از سوی نشر آموت منتشر شده است.