در توضیح این پرونده آمده است که عباس آخوندی در اعتراض به «دخالت حداکثری دولت در بازار» و «نقض پایبندی به قانون، احترام به حقوق مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی» از دولت دوازدهم استعفا داده است. رئیس‌جمهور روحانی در انتخابات وعده آزادی اقتصادی و حاکمیت قانون داده بود، آیا او از این وعده‌ها عدول کرده است؟

آیا نرخ سود کارآیی خودرا ازدست داده است؟ /  عصای دست سیاست‌گذار، چرا سیاستمداران با اقتصاددانان دیدار می‌کنند؟/  توفیق اجباری و آیا دوران سخت اقتصاد به زودی پایان می‌یابد /  هزار وعده خوبان سه پرسش اصلی این شماره مجله هستند که به روال سابق منتشر شده‌اند.نشریه تجارت فردا کاری از گروه رسانه‌ای دنیای‌اقتصاد است و شنبه هر هفته با قیمت ۱۲ هزارتومان روی میزهای مطبوعاتی قرار می‌گیرد.