روز اول آبان‌ماه حراج هنر قرن ۲۰ خاورمیانه ساتبیز لندن با ارائه آثاری از هنرمندان ایرانی برگزار شد. در این حراج ۱۱ اثر از ۷ هنرمند ایرانی ارائه شد که به غیر از تابلوهای فرشید ملکی و سارا رهبر، سایر آثار در حراجی به فروش رسیدند. فروش کل حراج هنر قرن ۲۰ خاورمیانه ساتبیز لندن ۲ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۳۷۵ پوند بود که از این رقم ۶۲۲ هزار پوند به آثار ایرانی رسید. رکورد ۲۵ درصدی آثار ایرانی از مجموع فروش در حالی ثبت شد که سال گذشته، آثار ایرانی بیش از نیمی از کل فروش را به خود اختصاص دادند. پارسال در همین روزها ۵۷ اثر در حراج قرن آثار بیستمی کریستیز عرضه شد که ۲۰ اثر از ۱۶ هنرمند معاصر ایران را نیز شامل می‌شد. این حراج جمعا با مبلغ فروش کل دو میلیون و ۷۴۵ هزار دلار به پایان رسید و سهم فروش کل هنرمندان ایرانی یک میلیون و ۵۸۰ هزار دلار بود، یعنی بیش از ۶۰ درصد فروش کل حراج! همچنین در حراج بونامز که آثار هنر اسلامی، هنر هند و هنر جنوب‌شرق آسیا را عرضه می‌کرد، برخی از آثار ایرانی نیز عرضه شد که در مجموع با رقمی نزدیک به ۹۰ هزار پوند به فروش رسیدند. سال گذشته آثار ایرانی فروش رفته در این حراجی حدود۵۹ هزار دلار چکش خورده بودند.

ساتبیز

در حراجی اخیر ساتبیز اثر آینه‌کاری سه لته منیر فرمانفرماییان رکورددار قیمت آثار ایرانی بود که به قیمت ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ پوند چکش خورد. پس از آن اثری فیگوراتیو از بهمن محصص قرار گرفت که به قیمت ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ پوند چکش خورد. رتبه سوم آثار گران‌قیمت ایرانی نیز به تابلوی کاکتوس‌های بهمن محصص تعلق گرفت و این اثر به قیمت ۱۰۰ هزار پوند چکش خورد. اثر حسین زنده‌رودی به قیمت ۸۱ هزار و ۲۵۰ پوند فروش رفت و پس از آن دو اثر طبیعت بی‌جان منوچهر یکتایی با قیمت یکسان ۶۲ هزار و ۵۰۰ پوند حراج شد. اثر فتواینستالیشن رضا آرامش هم به قیمت ۱۸ هزار و ۷۵۰ پوند چکش خورد و اثر بهجت صدر به قیمت پنج هزار پوند به فروش رفت. ارزان‌ترین تابلوی مجموعه آثار هنرمندان ایرانی نیز اثر چاپ دستی بهمن محصص بود که به قیمت چهار هزار و ۵۰۰ پوند چکش خورد.

بونامز

همچنین در حراج اسلامی و هند بونامز لندن آثار ایرانی از نسخ قدیمی خطی، جعبه‌های لاکی، تصاویر نگارگری شده و... به حراج گذاشته شد. یک برگ از کتاب هفت اورنگ جامی، به خط نستعلیق متعلق به سال ۹۸۱ ه.ق به قیمت یک هزار پوند فروخته شد. یک جلد قرآن تذهیب شده ۳۰۳ صفحه‌ای، مربوط به قرن ۱۸ میلادی نیز به قیمت سه هزار و ۵۰۰ پوند چکش خورد. مجموعه‌ای از اشعار امیر خسرو دهلوی متعلق به قرن ۱۹ میلادی نیز ۱۲۵۰ پوند فروخته شد. جعبه لاکی با طرحی از فتحعلی شاه قاجار، متعلق به قرن ۱۹ میلادی شش هزار پوند و جعبه دیگری نیز با طرحی از همین شاه قاجاری به قیمت سه هزار و ۱۲۵ پوند فروخته شد.

یک قلمدان لاکی متعلق به دوره قاجار و دهه ۱۸۸۰ میلادی۲۵۰۰پوند فروخته شد و جعبه لاکی آینه که یک طرف تصویری از یوسف و زلیخا و طرف دیگر دارای تصویری از خسرو و شیرین است، متعلق به قرن ۱۹ میلادی ۹,۳۷۵ پوند چکش خورد. سه عکس از عبدالله قاجار عکاس سلطنتی ناصرالدین شاه مربوط به سال‌های ۱۸۹۷-۱۸۹۸ میلادی ۶,۲۵۰ پوند فروخته شد. یک برگ خط نقاشی امضا شده توسط محمد ابراهیم زرین‌قلم متعلق به دوره قاجار ۲,۲۵۰ پوند چکش خورد و نگارگری حاجی میرزا حسین مصورالملک، مربوط به دهه ۱۹۳۰ میلادی به قیمت ۵۰هزارپوند فروخته شد.