حمیدرضا نعیمی که به‌عنوان بازیگر نقش اصلی روی صحنه می‌رود، نمایش‌نامه این اثر را بر اساس داستان «باران فصل پنجم» محمد سادات‌اخوی نوشته است و به‌عنوان مشاور کارگردان در این نمایش میدانی حضور دارد. نمایش «رسول» که یک درام اجتماعی در فضای تاریخی دوران پهلوی اول است همزمان با اربعین آغاز و تا پایان ماه صفر هر شب در این منطقه روی صحنه می‌رود..