اما این تنها موضوعی نبود که روز گذشته از وزیر ارشاد پرسیده شد، صالحی در پاسخ به پرسشی مبنی بر ایجاد دل‌نگرانی‌هایی درباره تامین نشدن ارز برای دعوت از گروه‌های خارجی در جشنواره‌های فجر امسال نیز گفت: ما در جشنواره‌های تئاتر، سینما و موسیقی این مشکل را داریم و با در نظرگرفتن این نکته که هنوز با برگزاری این جشنواره‌ها فاصله داریم نکات مورد نظر را با سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشته‌ایم. البته شرایط ارزی کشور را می‌دانیم؛ اما این تقاضا را داریم که اگر این ماجرا در بخش کالاهای اساسی قرار ندارد، حداقل بتوان در فضای بازار دوم این خدمات را ارائه داد. او درباره تمدید حکم مدیر فعلی یا انتخاب مدیریت جدید بنیاد فرهنگی هنری رودکی فقط به ذکر این نکته اکتفا کرد که در حال حاضر که صفی‌پور در بنیاد رودکی حضور دارد و می‌بینید که فعالانه در این عرصه حاضر است.