به اعتقاد نویسندگان این هفته‌نامه سیاستمداران ایرانی با مدافعان اقتصاد آزاد نشست و برخاست می‌کنند اما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی نهادگرایان وطنی هستند. «تجارت فردا» این پرسش را مطرح کرده: «نسخه ایرانی اقتصاد نهادگرا چه ویژگی‌هایی دارد که سیاستمداران را شیفته خود می‌کند؟» موضوع یاد شده در قالب یک پرونده در این شماره از هفته‌نامه به چاپ رسیده و با عنوان اصلی «گرای نهادگرایی» روی جلد هم رفته است.  همچنین عناوین «بازندگان شوک؛ افزایش قیمت‌ها چه تاثیری بر دهک‌ها دارد؟»، «اقتصاد تخیلی؛ هدف احمدی‌نژاد در «اقتصاد به زبان ساده» چیست؟» و «اثر تحریم؛ موعد ۱۳ آبان برای بازارها چقدر مهم است؟» نیز بازتاب‌هایی در جلد شماره ۲۹۰ تجارت فردا داشته‌اند. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌های هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این هفته‌نامه ۱۰۰ صفحه‌ای،‌ ۱۲هزار تومان است.