معصومه که پس از حادثه اسیدپاشی از دوچشم نابینا شد، تا کنون در رشته‌های هنری همچون سفال گری، سلفژ، گروه کُر، نواختن سه تار و... فعالیت کرده و حتی این اواخر نیز نمایشگاه آثار هنری‌اش برگزار شد. عطایی که عضو هیات مدیره انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی است، در آخرین تجربه خود به سراغ بازیگری تئاتر رفته است و این شب‌ها در خانه نمایش با ۱۱ بازیگر نابینای دیگر در تئاتری به نام «شاباش خوان» نوشته محمد چرمشیر و کارگردانی علیرضا عربی روی صحنه رفته است. این نمایش درباره دختری است که در رویاهای خود به دنبال آرزوهایش و رسیدن به سعادت و خوشبختی است. در مسیر این رویاها با دنیای اطرافش به گفت‌وگو می‌نشیند.