در این نشست ضیاء موحد، مرتضی ثقفیان و عبدالعلی عظیمی پیرامون شعر مدرن سخن می‌گویند و به سنجش و بررسی کتاب «دروازه‌های جهنم، پرتگاه‌های ملکوت» می‌پردازند. این کتاب ترجمه‌ شعر چهار شاعر بزرگ اروپای شرقی است که با ترجمه‌ مرتضی ثقفیان به همت نشر حکمت کلمه منتشر شده و مترجم کتاب را به چهار بخش تقسیم کرده است و در آغاز هر بخش توضیحاتی پیرامون شاعر و شعرهایش داده است. این نشست امروز ساعت ۱۷ در سالن خیام خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، نبش ورشو برگزار می‌شود.