درونمایه مشترک تمام داستان‌ها مسائل اجتماعی، اقتصادی و هسته مرکزی داستان‌ها رویکرد آدم‌ها در برخورد با مسائل مهم زندگی‌شان است. انتشارات فرهنگ جاوید مجموعه داستان «بیا با هم در ایرلند برقصیم» را در ۱۲۸ صفحه و به قیمت ۸هزار تومان منتشر کرده است.