وی تاکید کرد: تمام تصاویر فیلم واقعی هستند و هیچ فریمی از فیلم بازسازی شده نیست و در اصل فیلم نیز دستی برده نشده است. کارگردان «هابیت» در پاسخ به این پرسش که با وجود صامت بودن این فیلم ها، صدا را چگونه به آنها اضافه کرده است، گفت: ما اضافه کردن صدا را کاملا به بخش صدا سپردیم و آنها هم خیلی خوب کار کردند اصلا فکر می‌کنید که صدابردار درون جنگ بوده است. ما حتی یک قدم هم جلوتر رفتیم یک سری متخصص لب خوانی استخدام کردیم که به ما گفتند مثلا سربازها چه آوازی می‌خواندند بعد همان‌ها را دادیم به دوبلورها تا بخوانند و با صدایشان به تصاویر روح بدهند، ما حتی از ارتش نیوزلند نیز خواستیم تا خمپاره شلیک کند و صدای آنها را ضبط کردیم بنابراین تمام این صداها که می‌شنوید، انفجارها همه واقعی هستند. ارتش نیوزلند شلیک می‌کرد و ما همه جا میکروفن گذاشته بودیم و صداها را ضبط می‌کردیم؛ هیچ صدایی ساختگی نیست. همه صداها واقعی هستند.