این پرسش با عنوان اصلی «اقلیم رشد»، جلد شماره ۲۸۹ تجارت فردا را به خود اختصاص داده است. همچنین سه عنوان «قوه دافعه: آیا ایران برای اقامت خارجی‌ها جذاب است؟»، «قیمت‌های چسبنده: کدام قیمت‌ها وقتی بالا بروند «پایین‌بیا» نیستند؟» و «جامعه خستگان: آیا مردم تلاش برای اصلاح را بی‌نتیجه می‌دانند؟»‌ دیگر انتخاب‌های سردبیر این هفته‌نامه برای انعکاس در جلد بوده است. هفته‌نامه تجارت فردا از مجموعه نشریات گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است که شنبه‌ هر هفته منتشر و در سراسر کشور توزیع می‌شود. بهای این مجله ۱۰۰ صفحه‌ای، ۱۲هزار تومان است.