کتابخانه بین‌المللی مونیخ همه‌ساله از میان هزاران عنوان کتاب که از زبان‌ها و کشورهای مختلف به کتابخانه می‌رسند، با کمک کارشناسان زبان‌های مختلف و ساعت‌ها کار و بررسی و رایزنی تعدادی از آنها را برای معرفی در فهرست کلاغ سفید بر می‌گزیند. هدف از انتشار کلاغ سفید کمک به ارتقای کیفیت کتاب‌های کودکان در کشورها و زبان‌های مختلف و معرفی مصادیق این نوع از ادبیات به جامعه جهانی است. «احتیاط کنید! پرنده‌ها پای سفره صبحانه‌اند» مجموعه شعر نوجوان سروده حسین تولایی، «پتش خوآرگر: بر بنیادهای هستی» نوشته آرمان آرین، «شب به خیر ترنا» اثر جمال‌الدین اکرمی و «مشت زن» به نویسندگی و تصویرگری حسن موسوی عناوین این کتاب‌ها هستند.