«پایان تنهایی» با مضمونی عاشقانه و فلسفی پس از انتشارش در سال ۲۰۱۶ به مدت ۳۰ هفته در فهرست ۱۰ کتاب پرفروش قرار داشت. جایزه انجمن راونسبورگ و جایزه ادبی اتحادیه اروپا جوایزی هستند که این کتاب از آن خود کرده است. در یکی از نظرسنجی‌های انجام‌شده، این کتاب محبوب‌ترین رمان سال ۲۰۱۶ آلمان شد. این رمان دو بخش دارد و دو فصل ابتدایی بخش اول و دوم رمان بدون اسم هستند. عناوین فصل‌های این رمان به ترتیب عبارتند از: جریان آب، بر سر دوراهی، تبلور، فعل و انفعالات شیمیایی، برداشت محصول، راه بازگشت، پرواز زمان، بروز ترس، جزء تغییرناپذیر، زندگی‌ای دیگر. «پایان تنهایی» در ۳۱۱ صفحه و به قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.