داستان این اثر در مدت زمانی روایت می‌شود که راوی سوار یک پله‌برقی شده و از آن پیاده می‌شود اما آنچه در این بازه کوتاه می‌آید حجم وسیعی از خاطرات، تجربیات و مکاشفات شخصیت داستان را دربر می‌گیرد. منتقدان ادبی «نیم‌طبقه» را یکی از مهم‌ترین آثار ادبیات پست‌مدرن آمریکا می‌دانند و نثر منحصر به فرد و روایت جزئی‌نگر بیکر را می‌ستایند. کتاب حاضر اولین ترجمه از آثار بیکر به زبان فارسی محسوب می‌شود. رمان «نیم‌طبقه» در ۲۰۷ صفحه و به قیمت ۱۸هزار تومان از سوی انتشارات ققنوس روانه بازار کتاب شده است.