شعرهای این مجموعه مبتنی بر کشف و شهود سروده شده‌اند و دربخشی وسیعی ازآنها جغرافیای زیستی شاعر مشهود است. فرامرز محمدی‌پور از چهره‌های شناخته شده شعر ایران است که تا کنون ۱۲ کتاب منتشر کرده است. «عاشقانه‌هایی که می‌خندند» با ۸۷ صفحه وتیراژ ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۷۰۰۰ تومان توسط انتشارات آوای غزل در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.