به گزارش  «ایلنا» فاضل نظری عنوان کرد:  آیه‌ای در قرآن است که می‌فرماید پناه می‌برم از علمی که هیچ فایده‌ای ندارد. متاسفانه در حال حاضر روش آموزش ما نیز طبق الگوهای تکراری بوده که تاثیر چندانی ندارد. کودکان ما دوست دارند در بازی چیز یاد بگیرند و علاوه بر این موضوع آنها جدای از آموزش نیاز به کسب مهارت دارند. وی با بیان اینکه نظام فرهنگی-تربیتی جامعه ما باید تغییر کند و این تغییر قطعا هزینه‌هایی خواهد داشت افزود: وقتی فیلم‌های ژانر کودک عباس کیارستمی را که یکی از سرمایه‌های کانون بود نگاه می‌کنم با وجود آنکه از آن زمان زیادی گذشته است، متاسفانه از آن زمان تاکنون هیچ کدام از اولویت‌های آموزشی ما تغییری نکرده است. نظری تاکید کرد: سال‌هاست از برداشتن کنکور صحبت می‌شود؛ ولی هر سال زمان کنکور دادن بچه‌های ما نزدیک‌تر می‌شود. کودکان ما هر سال با کنکورهای متعددی در جامعه مواجه می‌شوند که از طریق جامعه به آنها تحمیل می‌شود. فرهنگ جامعه زمانی شکل می‌گیرد که آن را از کودکان آغاز کنیم. اگر می‌خواهیم در بحران‌های جامعه مردم دیگر خواهی و آینده‌نگری را انتخاب کنند باید آن را از کودکان‌مان آغاز کنیم.