او در طول زندگی هنری خود بیش از هزار و چهارصد ترانه به زبان‌های مختلف جهان از جمله فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی، اسپانیایی، ارمنی، آلمانی، روسی و ... خواند و یکی از مردمی‌ترین و در عین حال جهانی‌ترین خوانندگان فرانسه بود. او از پدر و مادری ارمنی متولد شده بود که به دلیل کشتار در کشورشان به پایتخت فرانسه مهاجرت کرده بودند. تولد آزناوور در فرانسه تصادفی بود. آزناوور هنگامی که والدینش در انتظار ویزای ورود به آمریکا بودند در پاریس به دنیا آمد. پدر و مادر آزناوور عاقبت در فرانسه ماندگار شدند و رستوران محقری در پاریس دایر کردند که عمدتا به پاتوق هنرمندان به ویژه هنرمندان تبعیدی روسیه و ارمنستان تبدیل شد. شارل آزناوور بی‌آنکه منکر فرهنگ فرانسوی خود بشود، نمایندگی ارمنستان را در شماری از نهادهای دیپلماتیک بین‌المللی برعهده گرفت و در سال ٢۰۰۸ ملیت ارمنستان را دریافت کرد. او سپس به‌عنوان سفیر ارمنستان در سوئیس و همچنین نماینده دائم ارمنستان در سازمان ملل انتخاب شد و سازمان یونسکو او را به‌عنوان نماینده دائم خود در ارمنستان برگزید. کم و بیش همه آوازهای آزناوور درباره عشق و مهر است.